Cé atá muid


Eolas fúinne

Pope-Panel

Is cuideachta faoi theorainn ráthaíochta é IEC 2012 a claraíodh in Éirinn i 2010. Bunaíodh an chuideachta chun ullmhúchán a dhéanamh le haghaidh an 50ú Comhdháil Idirnáisiúnta Eochairisteach a bheidh ar siúl in Éirinn I Mí Mheithimh 2012…Léigh tuilleadh

Cad í an Chomhdháil Eochairisteach?

whatisacong

Séard atá i gceist le Comhdháil Eochairisteach ná teacht le chéile idirnáisiúnta de dhaoine. Tá sé mar aidhm aici  tuiscint a bheith ag daoine ar an áit lárnach atá ag an Eochairist i saol agus I misiún na hEaglaisí Caitlicí chomh maith le feabhas a chur ar an tuiscint atá againn ar an liotúirge agus aird a tharraingt ar an ngné shóisialta a bhaineann leis an Eochairist... Léigh tuilleadh

Físeán na Comhdhála

Tá an nasc thuas le haghaidh físeáin ghearr  ag tabhairt cuireadh duit teacht linn ar an turas agus muid ag tabhairt aghaidh ar an gComhdháil i mBaile Átha Cliath 2012.  Féach ar fhíseáin eile faoin gComhdháil. Tá an nasc thuas le haghaidh físeáin ghearr  ag tabhairt cuireadh duit teacht linn ar an turas agus muid ag tabhairt aghaidh ar an gComhdháil i mBaile Átha Cliath 2012. 

Féach ar fhíseáin eile faoin gComhdháil