Comhdháil 2012


Téama

CD-Panel-Theme

Is é an téama don 50ú Comhdháil Idirnáisiúnta Eochairisteach ná 'An Eocairist: Comhpháirteachas le Críost agus lena chéile’. Tá súil againn go gcabhróidh an téama chun tuiscint shaibhir a chothú ar an Eochairist mar chomhpháirteachas pearsanta le Íosa Críost  agus go mbeidh tuiscint as an nua ar an Eaglais mar phobal Eochairisteach… Léigh tuilleadh

Lógó

CD-Panel-Logo

Dhearaigh Martin Barlow as Port an Dúnáin, Co. Árd Mhacha an Lógó ar a dtugtar ' Pobal i gComhpháirteachas’ ar son Coiste na Comhdhála. Tá coincheap an dearaidh bunaithe ar an smaoineamh go mbeadh daoine 'ó gach náisiún, cine agus teanga’ (Rev.7:9) bailithe le chéile i gcomhpháirteachas mar 'Chorp Amháin’ bunaithe ar chreideamh i bpearsan Íosa Críost, Uan Dé, agus an íobairt a rinne sé ar an gcrois… Léigh tuilleadh

Clár

CD-Panel3

Séard a bheidh san 50ú Comhdhail Idirnáisiúnta Eocairisteach ná clár seachtaine iomlán d’ imeachtaí a bheidh mar nasc idir creideamh agus culúr. Beidh béim ar leith ar theacht le chéile daoine de gach náisiún, teanga agus modh maireachtála, timpeall boird an Tiarna. Táimid gnóthach faoi láthair ag ulllmhú cláir a mbeidh réimse fada féidearthachtaí ann…Léigh tuilleadh