Bainigí Gafa leí


Bí i do dheonaí anois!

  

Tá an fhoirm iarratais do dheonaithe beo anois. Tá idir dhá agus trí mhile deonaithe ag teastáil chun an chomhdháil ina iomláine a eagrú. Fiú mura bhfui agat ach uair an chloig sa tseachtain le sparáil ba mhaith linn labhairt leat. Cuir iarratas isteach anois mar oibrí deonach.

Tabhair síntiús led thoil anois

Donate2

Teastaíonn cabhair ó chuile dhuine chun go néireoidh leis an 50ú Comhdháil Eochairisteach Idirnáisiúnta 2012. Le cabhair uaitse éireoidh go geal le IEC 2012. Léigh tuilleadh

Tar linn ar an turas

Join Us

Ar nós gach turais eile tá tús agus ceann scribe ag turas seo na Comhdhála. De réir mar a bhogaimid ar aghaidh níl dabht ar bith ach go mbeidh an bealach éasca go leor in áiteanna ach go mbeidh sé dúshlánach in áiteanna eile. Léigh tuilleadh