Siompóisiam Diagachta (archive)

Download programme for Theology Symposium

Download PDF
Download poster for Theology Symposium Download PDF

Maynooth

Eagróidh dámh na diagachta san Ollscoil Phontaifiúil ag Coláiste Phádraig, Maigh Nuad siompóisiam idirnáisiúnta ón gCéadaoin 6 Meitheamh go dtí an Satharn 9 Meitheamh 2012.

An tseachtain díreach roimh na Comhdhála atá i gceist. Beidh an 50ú Comhdháil Idirnáisiúnta na hEocairiste ar siúl i mBaile Átha Cliath ón 10 go dtí an 17 Meitheamh 2012.

Tá Maigh Nuad suite 15km ó lár chathair Bhaile Átha Cliath. Tá seirbhís rialta Bus agus Iarnród go Maigh Nuad.Eaglaiseolaíocht Eocairisteach an Chomhpháirteachais Caoga Bliain i ndiaidh Vatacáin II

6 – 9 Meitheamh 2012

Is comóradh 50 bliain é 2012 ó osclaíodh Dara Comhairle na Vatacáine a leag an oiread sin béime ar eaglaiseolaíocht an chomhpháirteachais. Scrúdaíonn an siompóisiam diagachta an status questionis caoga bliain chun cinn. Déanfaidh scoláirí ó dhisciplíní éagsúla na diagachta (scrioptúr, sistéamach, diagacht mhorálta, liotúirge, staidéir tréadach, miseaneolaíocht agus éacúiméinic) cur i láthair agus plé ar an gceist: ‘conas atá eaglaiseolaíocht an chomhpháirteachais inniu?’.

Beidh seisiúin, seimineáir agus liotúirgí i gceist. Tá an siompóisiam dírithe ar rannpháirtithe a bhfuil leibhéal céime (nó comhchosúil leis) i staidéar na diagachta acu.

Cuirfear turais ar fáil go dtí ionaid cháiliúla in Éirinn.

Ar an gcéad lá, caithfear an mhaidin ag plé cúrsaí bíobalta, sistéamacha agus mhorálta. San iarnóin beidh seimineáir éagsúla a phléifidh le: Comhpháirteachas agus an Briathar; Comhpháirteachas agus Ceartas Sóisialta, Eacnamaíocht, Polaitíocht, Comhpháirteachas agus Ealaín / Ailtireacht / Ceol, Misean / Soiscéalaíocht, Comhpháirteachas agus Eiceolaíocht, téama an Chomhpháirteachais i dtraidisiún na hÉireann. Síochán / Foréigean / Athmhuintearas / Cneasú Cuimhne. Beidh deis ar an lá machnamh diagachta a dhéanamh ar cheisteanna a thiocfaidh chun cinn.

Pléifidh an dara lá leis an Éacúiméineachas. Tabharfaidh scoláirí móra san Éacúiméineachas léachtaí uatha. Beidh deis ann plé agus comhrá a dhéanamh ag deireadh na léachtaí agus féadfaidh an lucht éisteachta páirt a ghlacadh ann chomh maith.

Sa tráthnóna beidh dinnéar i Halla Pugin i Maigh Nuad.

Pléifear an dá théama misean agus tréadacht ar an tríú lá, agus tarraingfear snáithe éagsúla an siompóisiam le chéile. Tabharfaidh an tAthair Michael McCabe, SMA, ar miseaneolaí saineolach é, agus an Cairdinéal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga léacht uatha. Beidh tréimhse cainte ina dhiaidh sin ag na rannpháirtithe ar chomhpháirteachas na misean agus dushláin an Nua-Shoiscéalaíocht.

Beidh áiseanna aistriúchán ar fáil.

Call for Papers from Emerging Scholars

St Patrick's College, Maynooth invites papers from emerging scholars for presentation in daily sessions during the theology symposium. 

Download PDF with details for active researchers about applying to present a paper at the theology symposium. 

************************************************************************************

Date Symposium event

Dé Céadaoin, 6 Meitheamh 2012


Tráthnóna:

14.00: Registration

The Ecclesiology of Communion: Setting the Context

14.30-15.15: Emerging scholars in session (Halls in Hume Building)

15.30: The Eucharist and the People in Irish Christianity
Professor Salvador Ryan
Dr Jennifer O'Reilly
Venue: JH1 in Hume Building

17.00: Evening prayer in college Chapel

Evening: 
19.30:  Keynote address: The Eucharistic Ecclesiology of Communion Fifty Years after Vatican II 
Keynote speaker: His Eminence Marc Cardinal Ouellet
Venue: Hume Building JH1
Chair: Archbishop Diarmuid Martin
Welcoming words from Mgr Hugh Connolly

21.30: Reception in Pugin Hall at Saint Patrick's College, Maynooth

Déardaoin, 7 Meitheamh 2012

Theme: The Ecclesiology of Communion: Foundations
Venue: Hume Building JH1

9.00: Morning prayer

9.15-10.45:   Scripture: Sister Teresa Okoure SHCJ
                      Liturgy: Professor Martin Stuflesser


10.30-11.00: Tea/coffee in Hume Building foyer


11.00-12.45: Systematic Theology: Professor Piero Coda
                      Moral Theology: Professor Brian Johnstone

13.00: Lunch in The Phoenix Restaurant


The Ecclesiology of Communion: Pathways
All afternoon talks will be held in halls in the Hume Building.

14.15-14.45: Emerging scholars in session

15.00: Pathways 1
Participants attend one of the following pathways:

 • The Family as the "Domestic Church", builder of Communion
  Dr Clare Watkins
 • Creation, Evolution and the Eucharist
  Dr Brendan Purcell
 • Being educated in the Education
  Fr Michael Drumm
 • The Eucharist, Beauty and Communion
  Speaker is to be announced

16.00: Tea/coffee in Hume Buidling foyer

16.30: Pathways 2
Participants attend one of the following pathways:

 • Blessed John Paul and Ecclesiology of Communion
  Professor Slawomir Nowosad
 • The Eucharist, Ecclesiology of Communion and Models of Priesthood
  Professor Eamonn Conway
 • Healing of Memories and the Eucharist
  Professor Robert Enright
 • The Eucharist, Economics and Politics
  Speaker to be announced
 • Eschatology
  Speaker to be announced
 • "At the School of Mary, Women of the Eucharist, Teacher of Communion with Christ and with One Another"
  Speaker to be announced

18.00: Celebration of the Eucharist in College chapel

19.30: Evening meal in Pugin Hall

Dé hAoine, 8 Meitheamh 2012


Theme: The Ecclesiology of Communion and Ecumenism

7.30: Mass in College chapel

9.00-9.15: Morning prayer in Hume Building, JHL1

9.15-10.30: Ecumenical Perspectives
                    His Eminence, Kurt Cardinal Koch

10.30-11.00: Coffee break in foyer of Hume Building

11.00-12.45: Professor Geoffrey Wainwright

13.00: Lunch in the Phoenix Restaurant

14.15-14.45: Emerging scholars in session

15.00: Principal speaker

16.00: Tea/coffee in Hume Building foyer

16.30: Speaker
Round table

Evening: Gala dinner in Pugin Hall

Dé Sathairn, 9 Meitheamh 2012

 

 

 

Theme: The Ecclesiology of Communion, Mission and Evangelisation Today

9.00-10.30: Professor Michael McCabe and His Eminence, Rodríguez Cardinal Maradiaga

10.30: Tea/coffee in Hume Building foyer

11.00-11.45: The Eucharist - Mission and Communion:
in secularised lands - Professor Joris Geldhof

in Asia - Dr Theodore Mascarenhas


11.45: Conclusion

12.00: Concluding celebration of the Eucharist in College chapel

13.00: Lunch

Afternoon: visit to Glendalough, New Grange and Clonmacnois

Cainteoirí agus Rannpháirtithe

Ardeaspag Diarmuid Martin
Is Ardeaspag Bhaile Átha Cliath é Ardeaspag Martin. Ba Nuncio Aspalda agus Breathnóir Buan é don Suí Naofa ag na Náisiúin Aontaithe (UN) sa Gheinéiv. Iar-rúnaí ar an gComhairle Phontaifiúil ar son Córa agus Síochána ab ea é. Is comhalta de Chomhairle Ardrúnaíochta Shionad na nEaspag agus den Chomhairle Phontaifiúil ar son Cumarsáid Shóisialta é. Is comh-mhodhnóir den Chomh-mheitheal um Caidrimh idir an Eaglais Chaitliceach Rómhánach agus Comhairle Dhomhanda na nEaglaisí é. 

Cainteoirí agus Rannpháirtithe
Ardeaspag Diarmuid MartinIs Ardeaspag Bhaile Átha Cliath é Ardeaspag Martin. Ba Nuncio Aspalda agus Breathnóir Buan é don Suí Naofa ag na Náisiúin Aontaithe (UN) sa Gheinéiv. Iar-rúnaí ar an gComhairle Phontaifiúil ar son Córa agus Síochána ab ea é. Is comhalta de Chomhairle Ardrúnaíochta Shionad na nEaspag agus den Chomhairle Phontaifiúil ar son Cumarsáid Shóisialta é. Is comh-mhodhnóir den Chomh-mheitheal um Caidrimh idir an Eaglais Chaitliceach Rómhánach agus Comhairle Dhomhanda na nEaglaisí é. 

An Cairdinéal Kurt Koch
Is Ceannasaí na Comhairle Pontaifiúil chun Aontacht Chríostaí a chur chun cinn é an Cairdinéal Koch. Ba ollamh le diagacht ag Lucerne na hEilbhéise é tráth. Ceapadh ina easpag ar Basle é i 1995. I 2010 ceapadh ina uachtarán é ar an gComhairle Phontaifiúil chun Aontacht Chríostaí a chur chun cinn. Ceapadh ina cairdinéal é i Samhain 2010. 

An tOllamh Piero Coda
Is uachtarán é an tOllamh Coda ar Institiúid Ollscoile Sophia i Loppiano, Floráns. Is uachtarán é ar Chumann Diagachta na hIodáile. Ba ollamh le Diagacht Fhuaimintiúil é ag an Ollscoil Phontaifiúil Latarach , sa Róimh, agus ina Rúnaí Préaláideach ar Acadamh Pontaifiúil na Diagachta. Tá foilsithe go forleathan aige, le gairid scríobh sé Dalla Trinità – L'avvento di Dio tra storia e profezia (An Róimh, 2011)

An tOllamh Geoffrey Wainwright
Is diagaí d’Eaglais Mheitidisteach na Breataine é an tOllamh Wainwright a bhfuil cáil air de bharr a chuid scríbhinní éacúiméineacha agus a rannpháirteachas i gcomhráite oifigiúla. I 2005 bhronn Ollscoil Chaitliceach Mheiriceá Bonn Johannes Quasten air as ‘foirfeacht i scoláireacht na diagachta’.

An tOllamh Robert Enright
Is ollamh le Síceolaíocht an Oideachais é an tOllamh Enright ag Ollscoil Wisconsin - Madison. Is ceannródaí é i staidéar eolaíoch an mhaithiúnais, agus 1,000 daoine eile i mbun taighde ar an ábhar céanna ar fud na cruinne. Is teagascóir é ar chúrsaí i bhforbairt mhorálta le béim ar leith ar shíceolaíocht an mhaithiúnais. Is cainteoir clúiteach é ar fhorbairt mhorálta an mhaithiúnais. Foilsíodh saothair dá chuid sa Time Magazine, The Los Angeles TimesChicago Tribune, agus ABC’s 20/20.

Father Michael McCabe, SMA
Father Michael McCabe is a member of the Irish Province of the SMA and worked as a missionary in Zambia and Liberia.  In 1981 he was awarded a Doctorate in Theology by the Pontifical Gregorian University for a thesis on Religion and Politics in the Thought of Reinhold Niebuhr.  He taught at St Paul’s College-Seminary in Liberia from 1981-1989 and at the Kimmage Mission Institute, Dublin from 1996-2001 where he was President from 1999- 2000. He served as a member of the SMA General Council and was President of the Executive Committee of the Africa/Europe Faith and Justice Network (AEFJN) from 2002-2004. He has written in the areas of Mission Theology, Inculturation, Interreligious-Dialogue and JPIC commitment. Father McCabe is currently Head of the Mission Studies Department of the School of Theology at Tangaza College, Nairobi in Kenya.

Sister Teresa Okure, SHCJ 
Sister Teresa Okure is Professor of New Testament and Gender Hermeneutics at the Catholic Institute of West Africa, Nigeria. Sister Okure is Head of the Department of Biblical Studies and was formerly Dean of the Faculty of Theology. She received her PhD from Fordham University, New York. 

Cardinal Marc Ouellet
On 30 June 30 2010 Pope Benedict XVI appointed Quebec’s Cardinal Marc Ouellet prefect of the Congregation for Bishops and president of the Pontifical Commission for Latin America. Cardinal Ouellet was previously Archbishop of Quebec City and primate of Canada.

Rev Brendan Purcell
Dr Brendan Purcell is a former lecturer in philosophy at University College Dublin (UCD). He was ordained a priest in the Archdiocese of Dublin in 1967. He received his STL from the Pontifical Lateran University in Rome, and his PhD from UCD. Dr Purcell's work is published widely.  

An tOllamh Brian Johnstone
Is ollamh le Diagacht Mhorálta / Eitic é an tOllamh Johnstone in Ollscoil Chaitliceach Mheiriceá, agus aird ar leith aige ar bhitheitic, diagacht mhorálta agus ar Fhealsúnacht an Tíolactha. Is tionscadal é Fealsúnacht an Tíolactha a shíneann coincheap fealsúnach agus eitice an ‘tíolactha’ go creatlach nua sa diagacht mhorálta, trí míniú a thabhairt ar an tíolacadh in aisce a bhronn Íosa Críost é féin orainn ar an gCros, agus a comhlíonadh san Aiséirí.

An Cairdinéal Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, S.D.B.
Is Ardeaspag Tegucigalpa (Hondúras) é an Cairdinéal Maradiaga. Ba ollamh le diagacht mhorálta agus eaglaiseolaíocht é in Institiúid Diagachta na Sailéiseach, Guatemala, agus ina dhiaidh sin bhí sé ina reachtaire ag an Institiúid. Is uachtarán ar Chomhdháil Easpagóideach Hondúras é agus uachtarán ar Charitas Idirnáisiúnta. Ceapadh ina cairdinéal é i 2001. Is comhalta é de Chonhthionól na Cléire. Is comhalta é de Chomhairlí Pontaifiúla: um Córa agus Síochána; um Cumarsáid Shóisialta; an Coimisiún Pontaifiúil do Mheiriceá Theas; XII Gnáth-Chomhairle na hArdrúnaíochta de Shionad na nEaspag; ar Chomhairle Speisialta Mheiriceá d’Ardrúnaíocht Shionad na nEaspag.

An tOllamh Dr. Martin Stuflesser
Is sagart de dheoise Mainz é an t-ollamh Stuflesser, agus is ollamh le Liotúirge ag Ollscoil Julius-Maximilians i Wuerzburg na Gearmáine é. Ba ag Ollscoil Munster a rinne sé a chuid taighde dochtúireachta sa Diagacht. I 2003 ceapadh ina Rúnaí é ar Chumann Idirnáisiúnta Staidéar Liotúirge agus Athnuachana. (Societas Liturgica) é.

Professor Salvador Ryan
Professor Salvador Ryan is professor of Ecclesiastical History in Saint Patrick's College, Maynooth.

Dr Jennifer O'Reilly
Dr O'Reilly is a member of the Royal Irish Academy and was a senior lecturer in Medieval History in University College Cork until 2008.

Father Michael Drumm
Father Drumm is currently executive chairman of the Catholic Schools Partnership in Ireland. Formerly he was director of Mater Dei Insitute.

Professor Slawomir Nowosad
Professor Nowosad is Vice Rector for Research and International Relations, and professor of The John Paul II Catholic University of Lublin.

Professor Eamonn Conway
Professor Conway is Head of Theology and Religious Studies at Mary Immaculate College, University of Limerick.

Professor Joris Geldhof
Professor Geldhof is professor of liturgical studies and sacramental theology at the Katholieke Universiteit Leuven, Belgium. In 2005 he completed a PhD on the provocative nature of Christian revelation. He has written and edited several books in Dutch and English. Professor Geldhof is chair of the Liturgical Institute in Leuven. He is Editor-in-chief of the bilingual journal Questions Liturgiques/Studies in Liturgy. The major focuses of his research and teaching are: theology of the Eucharist; Sacraments and sacramentality; sources and methods of liturgical theology; theology and Romanticism.

Dr Theodore Mascarenhas
Dr Theodore Mascarenhas is in charge of the departments of Asia, Africa and Oceania in the Pontifical Council for Culture. He is a professor at the Gregorian University and Pontifical St Thomas University in Rome and the Pilar Theological College in Pilar, Goa.

Professor Stefano Zamagni
Professor Zamagni is professor of Economic Science at the University of Bologna, Italy.

Dr Gill Goulding CJ
Dr Goulding is associate professor of Systematic Theology and Spirituality at Regis College in Toronto, Canada.

Tabhair faoi deara gur breac-chuntas ginearálta den chlár atá thuas. Tá na sonraí agus na cainteoirí fós le cinntiú. 

 

Ar ais chuig an barr