Oibriú go deonach (archive)

IEC2012 volunteers in Croke ParkBeidh idir dhá mhíle agus trí mhíle oibrithe deonacha ag teastáil chun cabhrú leis an gComhdháil a reachtáil.  is iomáí rólanna a bhéas le líonadh ag na hoibrithe deonacha.  ag an tús, iarrtar ar na hoibrithe deonacha cabhrú leis an gclár a phleanáil agus a eagrú. fad a bhéas oibrithe deonacha eile ag teastáil chun earcú, traenáil agus bainistíu a dhéanamh ar an lucht oibre deonach. 

Why would you want to volunteer?

 One young person who volunteered at a similar event recently said: “The person who asked me was someone who had given me a lot in my life and I wanted to say Yes.” Another said: “Well, I came here to be with all these people as an expression of my faith in Jesus. If I’m here as a volunteer, it’s because I believe that service is an essential part of being a disciple.”

Every Congress volunteer will have the opportunity to reflect on the spiritual themes of the Congress as part of their induction training and preparations. All volunteers will participate in general induction training followed by job specific training. Closer to the week of the Congress, there will be familiarization tours for volunteers assigned to designated venues.

  • Dáilfear na rólanna éagsúla ar na hoibrithe deonacha de réir a scileanna agus an taithí atá acu.  Cuirfear fáilte faoi leith roimh oibrithe deonacha a bhfuil an dara teanga ar a gcumas acu.  I measc táscanna na n-oibrithe deonacha beidh tacú eolais agus ionaid fáilte, moil taistil agus seirbhísí na n-imeachtaí ag na príomh-ionaid chomhdhála.   
  • Beidh ar na hoibrithe deonacha foirm ghrinnfhiosrúcháin na nGardaí a líonadh.
  • Caithfidh na hoibrithe deonacha a bheith níos sine ná ocht mbliana déag d’aois ar an gcéad lá d’Eanáir 2012.  Tá cead ag daoine atá idir sé bliana déag d’aois agus ocht mbliana déag d’aois a n-ainmneacha a chur chun cinn mar chuid de ghrúpa aitheanta faoi stiúr duine fásta mar shampla grúpa óige nó grúpa scoile.  Beidh treenail a thógfaidh deich n-uair a chloig sa tréimhse go luath roimh an chomhdháil  agus tá gach seans go mbeidh na seisiúin traenálaseo  ar siúl i gceantar Átha Cliath.
  • Caithfidh na hoibrithe deonacha a bheith ar fáil ón 9ú Meitheamh go dtí an 17ú Meitheamh 2012. (dhá dheireadh seachtaine agus cúig lá eatarthu).  Mairfidh na sifteanna suas go hocht n-uair a chloig le laethanta sosanna i rith na seachtaine. 


volunteersGlacfaidh an Coiste Pleanála Logánta don Chomhdháil freagracht as na hoibrithe deonacha a thraenáil do na rólanna éagsúla chomh maith le féistís agus bia a chur ar fáil le linn na hoibre.
 
Mar thoradh ar seo féadfar le hoibrithe deonacha bheith ag súil le neart oibre diana a dhéanamhle taithí sainiúil agus spioradálta  mar chuid den ócáid iontach i stair dár n-Eaglais agus dár bpobail.

Faoi láthair táimid ag lorg daoine atá sásta cabhrú linn ullmhú don Chomhdháil thar an chéad dhá bhliain atá le teacht.  Cuireann an Coiste fáilte roimh éinne atá ábalta cuidiú leis an bpleanáil agus na hullmhúcháin go háirithe díbh siúd le Béarla ar ard-chaighdeán acu, le Gaeilge , Fraincís, Gearmáinis, Spáinis, Iodáilis nó Póilís mar phríomh theanga labhartha acu.   Dóibh siúd de na hoibrithe deonacha, a bhfuil ar a gcumas acu an eascú sa bhreis a thabhairt, is féidir leo bheith páirteach in obair an Choiste agus i dtraenáil na n-oibrithe deonacha eile thar an dá bhliain amach romhainn.

Dóibh siúd nach féidir ach a gcuid ama a thiomnú i rith na comhdhála, cuirigí  na dátaí i bhur ndialanna anois.

If you are interested in Registering as a volunteer please complete the on-line application form.

---------

Déantar na haistriúcháin go léir ag oibrithe deonacha.  Má tá spéis agat cabhrú linn mar aistritheoir cuir ríomhphost chugainn ag webmaster@iec20112.ie.  Go raibh maith agat as ucht do chabhrach.

Ar ais chuig an barr