Rev Dr Vojtech Nepšinský

Rev Dr Vojtech NepsinskyRev Dr Vojtech Nepšinský, is head of the Department of Liturgy at the Roman Catholic Theological faculty of the Comenius University in Bratislava, Slovakia.

He has served for a decade as rector of the Seminary of St Francis Xaver in Banská Bystrica- Badín, Slovakia, assisting with the formation of candidates for priesthood.

He is known both nationally and internationally for his work as a Liturgist and for his work in the area of vocations. He is also a parish priest in the Diocese Banská Bystrica, Slovakia.

Biography: Doc. ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD. je dlhoročný pedagóg a vedúci katedry liturgiky na rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Jedno decénium bol aj rektorom Kňazského seminára svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici - Badíne, ktorý svojím životom napomáhal formovanie mladých adeptov kňazstva.

Stále je aktívne zapojený do rôznych diecéznych, celoslovenských a medzinárodných štruktúr ako liturgista i ako pastoračný kňaz Banskobystrickej diecézy.

Title of event História Národných Kongresov na Slovensku
(The History if the National Eucharistic Congress in Solvakia)
Description of event

Talk
This session details the growth of the National Eucharistic Congresses in Slovakia from its beginnings as a diocesan event in 1923 in Levoča. It then became a national event in 1924, hosted in the nation’s capital, Bratislava. The national Eucharistic Congress was then revived in the Jubilee year, 2000 and was organised again in 2005, both events in Bratislava. Rev Dr Nepšinský will discuss the significance of these events in the life of the Slovakian Church and Slovakian society. 

Workshop: Prednáška približuje slávenie Eucharistie a jej tajomstva na Slovensku jedným zo špecifických spôsobov - eucharistickými dňami a kongresmi. Poukazuje, že zo slávení medzinárodných eucharistických kongresov vychádzajú národné kongresy v jednotlivých krajinách. Podrobne podáva slávenie troch národných eucharistických kongresov, ktoré sa doteraz konali na Slovensku /1924, 2000,2005/, tiež diecézne Eucharistiké kongresy jubilejného roka 2000, ako aj eucharistický kult na slovensku od roku 1923, kedy sa konal prvý eucharistický zjazd v Levoči, považovaný za prvý prejav eucharitického kultu na Slovensku. Prednáška tak podrobne a komplexne opisuje úctu Eucharistie na Slovensku na pozadí konania jednotlivých Eucharistických kongresov  v našej krajine, ale aj účasť Slovákov na medzinárodných Eucharistických kongresoch.

Date of event Thursday 14th June
Language Slovakian 

Back to Speakers at the Congress

Back to Congress Programme

Back to top.