Szczegóły Kongresu


Temat

CD-Panel-Theme

Tematem 50. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego jest "Eucharystia: Wspólnota z Chrystusem i Nawzajem ze Sobą." Mamy nadzieję, że temat ten przyczyni się do wzbogaconego zrozumienia Eucharystii jako prawdziwie osobistej Wspólnoty z Jezusem Chrystusem oraz do nowego zrozumienia Kościoła jako kluczowej Eucharysycznej wspólnoty... Czytaj dalej

Logo

CD-Panel-Logo

Logo zatytułowane Ludzie we Wspólnocie, zostało zaprojektowane w imieniu Komitetu Kongresu przez Martin'a Barlow z Portadown, w hrabstwie Armagh. Koncept projektu oparty jest na obrazie ludzi 'wszystkich narodowości, ras, plemion i  języków' (Rev.7:9), którzy są zebrani razem we Wspólnocie jako 'Jedno Ciało' stworzone przez wiarę pod postacią Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego oraz ofiary jaką Jezus złożył  na krzyżu...Czytaj dalej

Program

CD-Panel3

50. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny zawiera tygodniowy program wydarzeń łączących wiarę i kulturę, ze szczególnym uwzględnieniem gromadzenia się ludzi wszystkich narodowości, języków i o różnych sposobach życia wokół stołu Pana. Jesteśmy w trakcie przygotowywania programu, który będzie zawierał szeroki wybór możliwości...Czytaj dalej