Dokumenty Dotycz¹ce Kongresu (archive)

BooksW marcu 2009 roku, Arcybiskup Diarmuid Martin stworzył Komisję Teologiczną, złożoną z ekspertów z dziedziny nauk biblijnych, liturgii, teologii, antropologii, teologii pastoralnej oraz z dziedziny ekumanizmu.  Powierzył ekspertom zadanie stworzenia dokumentu  uwzględniającego duszpasterskie i teologiczne odzwierciedlenie, które by zapewniało podstawę do właściwej odnowy duchowej.  Po wyczerpujących konsultacjach, dokument dotyczący Kongresu teologicznego zostal opublikowany w październiku 2010 roku.

Dokument Teologiczny

 

Download free online editions

 

  Español / Franςais / Italiano / Chinese

- Read online edition in German
- Read online edition in Portuguese

Inne Dokumenty

Na przestrzeni lat, różne dokumenty eksplorowały centralne znaczenie Eucharystii do życia i duchowieństwa Kościoła.  Linki znajdujące się poniżej przedstawiają całkowite teksty niektórych z tych dokumentów.

Sacrosanctum Concilium

Konstytucja o Liturgii Świętej przygotowana podczas Drugiego Soboru Watykańskiego oraz obwieszczenia przez Papieża Pawła VI w 1963 roku.

Ecclesia de Eucharistia

Encykliczny list Papieża Jana Pawła II na temat Eucharystii oraz stosunku wobec Kościoła.

Sacramentum Caritatis
Apostolskie Nawoływanie Papieża Benedykta XVI o Eucharystii jako źródła i szczytu misji oraz życia Kościoła. 
 

Jedno Ciało i Jeden Chleb
Dokument nauczania na temat Eucharystii w życiu Kościoła (wydany wspólnie przez Katolickich Biskupów Irlandii, Anglii i Walii oraz Szkocji w 1998 roku).

Forma, Znaczenie i Eklezjalny wpływ Kongresu Eucharystycznego.
Adres dany przez Arcybiskupa Piero Marini, Prezydenta Komitetu Pontyfikalnego Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, dla konferencji Irlandzkich Biskupów Katolickich w czerwcu 2009 roku.

La Fisionomia dei Congressi Eucharistici tra Storia e Attualità.
Intervento di S. E. Mons. Piero Marini, Presidente del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali, All’assemblea plenaria della Conferenza Episcopale d’Irlanda.

 

Powrót do początku