Sympozjum Teologiczne (archive)

Download programme for Theology Symposium

Download PDF
Download poster for Theology Symposium Download PDF

Maynooth

Wydział teologiczny Papieskiego Uniwersytetu w Kolegium Świętego Patryka w Maynooth będzie gospodarzem międzynarodowego sympozjum od środy, 6 czerwca do soboty, 9 czerwca 2012.

Sympozjum to zaplanowano na tydzień przed rozpoczęciem 50 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się w Dublinie od 10 do 17 czerwca 2012.

Maynooth is in County Kildare. Maynooth znajduje się 15km od centrum Dublina. Dojazd możliwy za pomocą Autobusów oraz Pociągów.

 

 

Eucharystyczna Eklezjologia Komunii Pięćdziesiąt Lat po Soborze Watykańskim II

6 - 9 Czerwca 2012

Rok 2012 zaznacza 50 rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego Drugiego, który tak mocno podkreślał eklezjologię komunii. 50 lat później, sympozjum teologiczne nadal bada status quaestionis (stan pytania). Wkład ekspertów naukowych w różnych dziedzinach teologii (Pisma Świętego, systematyki, teologii moralnej, liturgii, badań duszpasterskich, misjologii i ekumenizmu) zbada zagadnienie eklezjologii komunii.

Ponadto odbędą się posiedzenia plenarne, seminaria i liturgie. Sympozjum skierowane jest do uczestników, którzy ukończyli studia teologiczne lub odpowiednik takich studiów.

Odwiedzane będą ważne i ciekawe miejsca w Irlandii. 

Poranek dnia pierwszego poświęcony będzie biblijnym,  systematycznym i moralnym badaniom. Po południu odbędzie się seria seminariów skoncentrowanych na: Komunii i Słowie; Komunii i Sprawiedliwości Społecznej, Ekonomii, Polityce, Komunii i Sztuce/Architekturze/Muzyce, Misji/Ewangelizacji, Komunii i Ekologii, temacie Komunii w Tradycjach Irlandzkich,  Pokoju/Przemocy/Pojednaniu/Uzdrawianiu Pamięci. Dzień ten będzie otwierał wiele perspektyw i ścieżek do teologicznych refleksji.

Dzień drugi poświęcony będzie Ekumenizmowi. Główni znawcy ekumenizmu przedstawią swoje referaty. Dyskusja i dialog przy okrągłym stole również będą częścią tego dnia.

Wieczorem, w Auli Pugin w Maynooth, odbędzie się kolacja bankietowa.

Dzień trzeci poświęcony będzie tematom misyjnym i pastoralnym, łącząc ze sobą różne elementy sympozjum. Ekspert misjolog, Ojciec Michael McCabe, SMA, oraz Kardynał Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga przedstawią referaty, po których nastąpi dialog wśród uczestników na temat komunii misyjnej w świetle wyzwania jakim jest Nowa Ewangelizacja.

Możliwe będzie skorzystanie z usług tłumaczy. 

Call for Papers from Emerging Scholars

St Patrick's College, Maynooth invites papers from emerging scholars for presentation in daily sessions during the theology symposium. 

Download PDF with details for active researchers about applying to present a paper at the theology symposium. 

************************************************************************************

Data Dzień Sympozjum

Środa, 6 czerwca 2012


 Poranek: Krótkie referaty/Uczeni

Popołudnie
14.00: Rejestracja
Eklezjologia Komunii: ustalanie tematu
14.30-15.15: Sesja z uczonymi (Aule w budynku Hume)
15.30: Eucharystia i Społeczeństwo w Irlandzkim Chrześcijaństwie
Profesor Salvador Ryan
Dr Jennifer O'Reilly
Miejsce: Budynku Hume JH1
17.00: wieczorna w Kaplicy Kolegium

Wieczór: 
19.30:  Myśl przewodnia prezentacji: Eklezjologia Komunii Pięćdziesiąt Lat po Soborze Watykańskim II
Mówca: Jego Eminencja Kardynał Marc Ouellet
Miejsce: Budynek Hume JH1
Przewodniczący: Arcybiskup Diarmuid Martin
Słowa powitania Mgr Hugh Connolly

21.30: Przyjęcie w Auli Pugin w Kolegium Św. Patryka w Maynooth

Czwartek, 7 Czerwca 2012

Temat: Eklezjologia Komunii: Fundamenty
Miejsce: Budynek Hume JH1

9.00:  Modlitwa poranna

9.15-10.45:   Czytanie: Siostra Teresa Okoure SHCJ
                    Liturgia: Dr Martin Stufflesser

10.30-11.00: Przerwa na kawę/herbatę w lobby budynku Hume 

11.00-12.45: Teologia Systematyczna: Profesor Piero Coda
                    Teologia Moralna: Dr Brian Johnstone

13.00: Lunch w Restauracji Phoenix

Eklezjologia Komunii: Ścieżki

Wszystkie wieczorne “ścieżki” przeprowadzone będą w Budynku Hume.

14.15-14.45: Sesja z uczonymi

15.00: “Ścieżki” 1
Uczestnicy biorą udział w jednej z poniżej wymienionych sesji:

 • Rodzina jako "Domowy Kościół", twórca Komunii
  Dr Clare Watkins
 • Tworzenie, Ewolucja i Eucharystia
  Dr Brendan Purcell
 • Wykształcenie w temacie Edukacji
  Fr Michael Drumm
 • Eucharystia, Piękno i Komunia
  Wykładowca będzie ogłoszony w późniejszym terminie

16.00:  Przerwa na kawę/herbatę w lobby budynku Hume

16.30: “Ścieżki” 2
Uczestnicy biorą udział w jednej z poniżej wymienionych sesji:

 • Błogosławiony Jan Pawła II i Eklezjologoa Komunii
  Profesor Slawomir Nowosad
 • Eucharystia, Eklezjologia Kominii i Wzory Kapłaństwam
  Profesor Eamonn Conway
 • Uzdrawianie Wspomnień i Eucharystia
  Profesor Robert Enright
 • Eucharystia, Ekonomia i Polityka
  Wykładowca będzie ogłoszony w późniejszym terminie
 • Eschatologia
  Wykładowca będzie ogłoszony w późniejszym terminie
 • "W Szkole Maryji, Kobiety Eucharystii, Nauczyciel Komunii a Chrystusem i nawzajem ze sobą"
  Wykładowca będzie ogłoszony w późniejszym terminie

18.00: Eucharystia w Kaplicy Kolegium

19.30: Posiłek wieczorny w Auli Pugin

Piątek, 8 czerwca 2012

Temat: Eklezjologia Komunii i Ekumenizm

7.30: Msza w Kaplicy Kolegium

9.00-9.15: Modlitwa Poranna w budynku Hume, JHL1

9.15-10.30: Perspektywy Ekumeniczne
                  Jego Eminencja Kardynał Kurt Koch

10.30-11.00: Przerwa na kawę/herbatę w lobby budynku Hume 

11.00-12.45: Profesor Geoffrey Wainwright

13.00: Lunch w Restauracji Phoenix


14.15-14.45: Sesja z uczonymi

15.00: Główny Wykładowca

16.00: Przerwa na kawę/herbatę w lobby budynku Hume 

16.30: Wykładowca
          Okrągły Stół

Wieczór: Uroczysta Kolacja w Auli Pugin 

Saturday 9 June 2012

 

 

 

Temat: Eklezjologia Komunii, Misja i Ewangelizacja w Dzisiejszych Czasach

9.00-10.30: Profesor Michael McCabe i Jego Eminencja Kardynał Rodríguez Maradiaga

10.30: Przerwa na kawę/herbatę w lobby budynku Hume 

11.00-11.45: Eucharystia – Misja i Komunia:
na świeckich terenach - Profesor Joris Geldhof
w Azji - Dr Theodore Mascarenhas

11.45: Podsumowanie

12.00: Eucharystia na zakończenie w Kaplicy Kolegium

13.00: Lunch

Popołudnie: Wycieczka do Glendalough, New Grange i Clonmacnois

Mówcy i Uczestnicy

Arcybiskup Diarmuid Martin
Arcybiskup Martin jest Arcybiskupem Dublina. Uprzednio był Nuncjuszem Apostolskim i Stałym Obserwatorem Stolicy Apostolskiej Narodów Zjednoczonych w Genewie. Był sekretarzem Rady Papieskiej do spraw Sprawiedliwości i Pokoju. Obecnie jest członkiem Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów oraz Rady Papieskiej do spraw Komunikacji Społecznej. Jest współprzewodniczącym Wspólnoty Grupy Pracowniczej w relacjach pomiędzy Kościołem Rzymsko – Katolickim a Światową Radą Kościołów.  

Kardynał Kurt Koch
Kardynał Koch jest głową Rady Papieskiej do spraw Wsparcia Jedności Chrześcijan. Uprzednio był profesorem w Lucernie w Szwajcarii. W 1995 został wyznaczony biskupem Bazylei. W 2010 został Przewodniczącym do spraw Wsparcia Jedności Chrześcijan. W listopadzie 2010 został podniesiony do tytułu kardynała.

Profesor Piero Coda
Profesor Coda jest dyrektorem Instytutu Uniwersyteckiego w Loppiano we Florencji. Jest prezesem Włoskiego Stowarzyszenia Teologów. Poprzednio pełnił funkcję wykładowcy Teologii Fundamentalnej na Laterańskim Uniwersytecie Pontyfikalnym w Rzymie i Sekretarzem Prałatem Pontyfikalnej Akademii Teologicznej. Publikował wiele, ostatnio: Dalla Trinità – L'avvento di Dio tra storia e profezia (Rzym, 2011).

Profesor Geoffrey Wainwright
Profesor Wainwright jest brytyjskim teologiem metodystą, dobrze znanym ze swoich ekumenicznych pism i z zaangażowania w oficjalne rozmowy. W roku 2005 Uniwersytet Katolicki Ameryki przyznał mu medal Johannesa Quastena za “biegłość w nauczaniu teologii”.  

Profesor Robert Enright
Profesor Enright jest profesorem Psychologii Wychowawczej na Uniwersytecie Winsconsin – w Madison. Był pionierem studiów naukowych nad wybaczeniem, które teraz kontynuuje ponad 1000 badaczy na całym  świecie. Prowadzi kursy rozwoju moralnego z naciskiem na psychologię przebaczania. Jest popularnym mówcą w temacie moralnego rozwoju przebaczania. Jego prace ukazały się w czasopismach Time, The Los Angeles Times, Chicago Tribune i ABC’s 20/20

Ojciec Michael McCabe, SMA
Ojciec Michael McCabe jest członkiem Irlandzkiej Prowincji Stowarzyszenia Afrykańskich Misji i pracował jako misjonarz w Zambii i Liberii. W 1981 roku, Pontyfikalny Gregoriański Uniwersytet nagrodził go Doktoratem w dziedzinie Teologii za pracę na temat Religii i Polityki w Myślach Reinholda Niebuhra. W latach 1981-1989 wykładał w Seminarium – Kolegium Św. Pawła w Liberii. Od 1996-2001 nauczał w Instytucie Misyjnym Kimmage w Dublinie, a w latach 1999-2000 był jego Dyrektorem. Był członkiem Rady Ogólnej Stowarzyszenia Afrykańskich Misji oraz Prezydentem Komitetu Wykonawczego do spraw Sieci  Afrykańsko-Europejskiej Wiary i Sprawiedliwosci (AEFJN) w latach 2002-2004. Pisał wiele na tematy Teologii Misji, Inkulturacji, Dialogów Międzyreligijnych oraz komitetu JPIC. Ojciec McCabe jest obecnie Przewodniczącym Działu Nauk Misyjnych Szkoły Teologii w Kolegium Tanzaga w Nairobii, w Kenii.  

Soistra Teresa Okure, SHCJ 
Siostra Teresa Okure jest Profesorem Nauk Nowego Testamentu i Hermeneutyki Rodzaju na Katolickim Uniwersytecie Zachodniej Afryki w Nigerii. Siostra Okure jest kierownikiem Działu Nauk Biblijnych, a poprzednio była dziekanem Wydziału Teologii. Tytuł doktorancki otrzymała z Uniwersytetu Fordham w Nowym Jorku.

Kardynał  Marc Ouellet
30 czerwca 2010 roku, Papież Benedykt XVI, mianował Kardynała z Quebecu, Marca Ouelleta, prefektem Zgromadzenia dla Biskupów oraz Prezydentem Papieskiej Komisji do spraw Ameryki Łacińskiej. Kardynał Ouellet poprzednio był Arcybiskupem Miasta Quebec i Prymasem Kanady.

Ksiądz Brendan Purcell
Doktor Brendan Purcell jest byłym wykładowcą filozofii na Kolegium Uniwersyteckim Dublina (UCD). Święcenia kapłańskie przyjął w Archidiecezji Dublińskiej w 1967 roku. Licencjat w dziedzinie Teologii otrzymał na Laterańskim Uniwersytecie Pontyfikalnym w Rzymie, a doktorat na UCD. Prace Dr Purcella zostały szeroko opublikowane.

Profesor Brian Johnstone
Profesor Johnstone jest wykładowcą Teologii Moralnej/Etyki na Katolickim Uniwersytecie Ameryki, specjalizującym się w bioetyce, teologii moralnej i Filozofii Daru. Filozofia Daru jest projektem rozszerzającym filozoficzne i etyczne znaczenie pojęcia dawania “daru” w nowym zakresie teologii moralnej, poprzez zdefiniowanie ostatecznej i absolutnie bezinteresownej ofiary siebie tak jak uczynił Jezus Chrystus umierając na krzyżu.  Dar ten dopełniony był zmartwychwstaniem.

Kardynał Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, S.D.B.
Kardynał Maradiaga jest Arcybiskupem Tegucigalpa (Honduras). Był wykładowcą teologii moralnej i eklezjologii w Salezjańskim Instytucie Teologicznym w Gwatemali, a później rektorem tego instytutu. Jest przewodniczącym Konferencji Episkopatu Hondurasu i prezesem Caritas Internationalis. W 2001 roku został kardynałem. Jest członkiem Kongregacji Duchowieństwa. Jest członkiem Rady Pontyfikalnej: do spraw Sprawiedliwości i Pokoju; Komunikacji Społecznej; Komisji Pontyfikalnej obszaru Ameryki Łacińskiej; XII Rady Zwyczajnej Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów; Specjalnej Rady Ameryki Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów.  

Profesor Dr. Martin Stuflesser
Profesor Stuflesser jest kapłanem w diecezji Mainz i wykładowcą Liturgii na Uniwersytecie Julius-Maximilians-University w Wuerzburgu, w Niemczech. Swe studia doktorskie z Teologii przeprowadził na Uniwersytecie Munsterskim. W 2003  został Sekretarzem Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Liturgicznych i Odnowy (Societas Liturgica).

Profesor Salvador Ryan
Profesor Salvador Ryan jest profesorem Historii Kościoła w Kolegium Św. Patryka w Maynooth.

Dr Jennifer O'Reilly
Dr O'Reilly jest członkiem Irlandzkiej Akademii Królewskiej a do 2008 roku była starszym wykładowcą Historii Średniowiecza na Kolegium Uniwersyteckim w Cork.

Ojciec Michael Drumm
Ojciec Drumm jest obecnie Prezesem Zarządu Partnerstwa Szkół Katolickich w Irlandii. Poprzednio był dyrektorem Instytutu Mater Dei.

Profesor Slawomir Nowosad
Profesor Nowosad jest Prodziekanem w dziedzinie Badań i Stosunków Międzynarodowych oraz profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Profesor Eamonn Conway
Profesor Conway jest Kierownikiem Działu Teologii i Nauk Religijnych w Kolegium Niepokalanej Maryji, Uniwersytetu w Limerick.

Profesor Joris Geldhof
Profesor Geldhof is professor of liturgical studies and sacramental theology at the Katholieke Universiteit Leuven, Belgium. In 2005 he completed a PhD on the provocative nature of Christian revelation. He has written and edited several books in Dutch and English. Professor Geldhof is chair of the Liturgical Institute in Leuven. He is Editor-in-chief of the bilingual journal Questions Liturgiques/Studies in Liturgy. The major focuses of his research and teaching are: theology of the Eucharist; Sacraments and sacramentality; sources and methods of liturgical theology; theology and Romanticism.

Dr Theodore Mascarenhas
Dr Theodore Mascarenhas jest odpowiedzialny za departamenty Azji, Afryki i Oceanii  Papieskiej Rady do spraw Kultury. Jest profesorem Gregoriańskiego Uniwersytetu, Papieskiego Uniwersytetu Św. Tomasza w Rzymie oraz Kolegium Teologicznego w Pilar w Goa. 

Professor Stefano Zamagni
Professor Zamagni is professor of Economic Science at the University of Bologna, Italy.

Dr Gill Goulding CJ
Dr Goulding is associate professor of Systematic Theology and Spirituality at Regis College in Toronto, Canada.

Prosimy zauważyć, że powyższe informacje są zaledwie zarysem programu. Szczegóły programu i mówcy są wciąż w trakcie ostatecznych ustaleń. 


Powrót do początku